به تمامی گرایش های مجموعۀ زیست شناسی (کد 1206)آزمون سراسری کارشناسی ارشد وزارت علوم،دو درس با عنوان مجموعۀ زیست شناسی و مجموعۀ ویروس شناسی اضافه شد!

مجموعۀ
زیست شناسی (شامل: کلیات گیاهی، کلیات جانوری،کلیات میکروبی،کلیات سلولی،کلیات مولکولی، کلیات ژنتیک،کلیات بیوشیمی،کلیات بیوفیزیک،کلیات اکولوژی و تکامل) با ضریب 3 به تمامی گرایشهای علوم سلولی و مولکولی(ژنتیک،میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی،بیوشیمی و بیوفیزیک) و مجموعه ویروس-شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی، با ضریب 2 به دو گرایش میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی اضافه شده اند!
رو چه حسابی؟! خدا میدونه...!

به نقل از سایت خدمات سازمان سنجش

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم مهر 1390ساعت 12:35 بعد از ظهر توسط سپیــده خازنـی(مدیر وبلاگ) |

بطور کلی بیوشیمی علمی است که درباره ترکیبات و واکنشهای شیمیایی در موجودات زنده بحث می‌کند. و در مقطع کارشناسی رشتۀ بیوتکنولوژی بیوشیمی با 8 واحد درسی (بیوشیمی 1(3واحد)+آزمایشگاه(1 واحد) و بیوشیمی2(3واحد)+آزمایشگاه(1واحد) در دانشگاه ارائه میشود و همچنین بیوشیمی تکمیلی و بیوشیمی فیزیک از درسهای مرتبط با بیوشیمی هستند.

در بیوشیمی1 به بررسی اجزای تشکیل دهنده ماکرومولکولها و مواد تشکیل دهنده سلولها و ساختمان و شکل آنها در سطح تئوری و شناسایی منومرهای زیستی و انواع آنها در آزمایشگاه پرداخته میشود.

در بیوشیمی2 به مکانیسمهای مربوط به متابولیسمها و کاتابولیسمهای سلولی(چرخه ها و سنتز وفعالیتهای زیستی ماکرومولکولها) در سطح تئوری و مشاهدۀ فعالیتهای آنزیمی و تفسیر فعالیتهای مختلف زیستی در آزمایشگاه پرداخته میشود.

بطور خلاصه بیوشیمی شاخه های مختلفی دارد که در هریک به مباحث مختلفی پرداخته میشود؛آنچه که در دانشگاه در مقطع کارشناسی بیوتکنولوژی ارائه میشود تقریبا میتوان گفت تلفیقی از بیوشیمی ساختاری و بالینی است.

در کل بیوشیمی درس مهم و اصلی رشتۀ بیوتکنولوژی است چرا که از علومی است که بستر پیشرفت علم بیولوژی را فراهم کرده است؛کشف ساختمان دو رشته‌ای دزاکسی ریبونوکلئیک اسید(DNA) ، جزئیات سنتز پروتئینها از ژنها، مشخص شدن ساختمان سه بعدی و مکانیسم فعالیت بسیاری از مولکولهای پروتئینی ، روشن شدن چرخه‌های مرکزی متابولیسم وابسته بهم و مکانیسمهای تبدیل انرژی و گسترش تکنولوژی Recombinant DNA (نوترکیبی DNA) از دستاوردهای برجسته بیوشیمی هستند.

تاثیر علم بیوشیمی:

مکانیسمهای مولکولی بسیاری از بیماریها ، از قبیل  بیماری و اختلالات ارثی متابولیسم ، مشخص شده است. اندازه گیری فعالیت  آنزیمها در تشخیص کلینیکی ضروری می‌باشد. برای مثال ، سطح بعضی از آنزیمها در سرم نشانگر این است که آیا بیمار اخیرا سکته قلبی کرده است یا نه؟بررسی DNAدر تشخیص ناهنجاریهای ژنتیکی ، بیماریهای عفونی و  سرطانها نقش مهمی ایفا می کند. سوشهای باکتریایی حاوی DNA نوترکیب که توسط  مهندسی ژنتیک ایجاد شده است، امکان تولید پروتئینهایی مانند انسولین و هورمون رشد را فراهم کرده است. به علاوه ، بیوشیمی اساس علایم داروهای جدید خواهد بود. در کشاورزی  نیز از تکنولوژی DNA نوترکیب برای تغییرات ژنتیکی روی ارگانیسمها استفاده می‌شود.

گسترش سریع علم و تکنولوژی بیوشیمی در سالهای اخیر ، محققین را قادر ساخته که به بسیاری از سوالات و اشکالات اساسی در مورد بیولوژی و علم پزشکی جواب بدهند. چگونه یک تخم حاصل از لقاح گامتهای نر و ماده به سلولهای عضلانی ، مغز و کبد تبدیل می‌شود؟ به چه صورت سلولها با همدیگر به صورت یک اندام پیچیده درمی‌آیند؟ چگونه رشد سلولها کنترل می‌شود؟ علت سرطان چیست؟  اساس مولکولی اسکیزوفرنی چیست؟

در واقع علم بیوشیمی با استفاده از علم شیمی(مخصوصا شیمی آلی) و مرتبط کردن آن با بیولوژی به بررسی مکانیسمها و رفتارهای سلولی میپردازد و چون بررسیهای آن در مورد فنوتیپهای مختلف مولکولیست،تاثیر مستقیمی در علم ژنتیک و پیشرفت آن نیز داشته است.


+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم فروردین 1388ساعت 11:45 بعد از ظهر توسط سپیــده خازنـی(مدیر وبلاگ) |